Huisregels

Huisregels Feestzaal De Gouden Fee

1. Rookbeleid: Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe rokerswet van kracht. In het gehele pand mag niet gerookt worden.

Wij hebben dit door middel van rookverbod borden en stickers in de zaal aangegeven dat er in de zaal niet gerookt mag worden. Roken is alleen buiten toegestaan voor het pand en is duidelijk aangegeven met een bordje en de daarvoor bestemde asbakken en dit wordt heel streng door onze medewerker en de dienstdoende beveiliger in de gaten gehouden.

2. Consumpties: U mag consumpties alleen binnen de feestzaal gebruiken.. Het meenemen van consumpties, glaswerk of eigendommen buiten de feestzaal is verboden.

Wij hebben dit door middel van borden en stickers in de zaal aangegeven dat er geen glaswerk, consumpties en eigendommen van de zaal naar buiten mag worden meegenomen. Dit wordt heel streng door onze medewerker en de dienstdoende beveiliger in de gaten gehouden.

3. Drugs: Het is niet toegestaan in de feestzaal drugs te gebruiken en of te verhandelen.

Bij risico gevallen vindt er controle plaats bij de ingang door onze dienstdoende beveiliger. Bij ernstige vormen van drugsbezit/handel wordt direct de politie ingeschakeld. Wij zullen ook bezoekers die vermoedelijk onder invloed zijn van drugs de toegang weigeren

4. Wapens: Het in bezit hebben van wapens (ook grote zakmessen en pinnen), alsmede het gebruik ervan en de handel erin is niet toegestaan.

Bij risico gevallen vindt er controle plaats door middel van fouillering aan de kleding en tassen controle bij de ingang door onze dienstdoende beveiliger. Bij wapenzit zullen wij direct de politie inschakelen.

5. Ongewenst gedrag: U mag zich nooit schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en agressief gedrag (bedreiging, mishandeling, vandalisme e.d.).

-Ongewenste intimiteiten en racisme hier wordt heel serieus mee omgegaan door onze medewerker en de dienstdoende beveiliger.

-Bij agressief gedrag (bedreiging, mishandeling en vandalisme)

Gasten die enige vorm van agressie of geweld vertonen worden direct uit de feestzaal verwijderd door de dienstdoende beveiliger en krijgen een ontzegging van een bepaalde tijd.

Indien nodig zullen wij assistentie vragen van de politie bij (dreigende) geweld. Bij noodzaak doen wij aangifte van of dienen wij een klacht in bij agressie en geweld van gasten bij de politie.

6. Toiletgebruik: Toiletruimten zijn bedoeld voor individueel gebruik. Alle andere vormen van toiletgebruik dan daar waarvoor ze zijn gemaakt, zijn niet toegestaan.

Wij hebben een damestoilet en ook een aparte herentoilet zodat onze gasten daar apart gebruik van kunnen maken.

7. Horeca-eigendommen en eigendommen van bezoekers: Het is verboden schade aan te brengen aan horeca-eigendommen of eigendommen van bezoekers. Ook ontvreemding is verboden. Indien u betrapt wordt, zal de schade direct bij u verhaald worden en/of de politie ingeschakeld.

8. Brandbeveiliging: Raak bij brand niet in paniek. Waarschuw onmiddellijk het dichtst bij zijnde personeelslid.

Alle medewerkers van de Gouden Fee, de dienstdoende beveiliger en ook de huurder van de feestzaal van die avond wordt op de hoogte gesteld om de veiligheid van alle bezoekers en personeelsleden te waarborgen.

9. Drank en Horecawet

Wij schenken alcohol voor 18 jaar en ouder.

Wij schenken geen alcohol voor minderjarigen, hier gaan wij heel serieus mee om.

Dit wordt heel streng door onze medewerker en de dienstdoende beveiliger in de gaten  gehouden.

Wij doen verantwoord schenken bij twijfel vragen wij legitimatie.

Bij constatering van overmatig alcoholgebruik zullen wij bezoeker of gast niet meer van alcoholische dranken voorzien.

Dienstdoende beveiliger zorgt ervoor dat alcoholhoudende drank niet op de weg genuttigd wordt door regelmatig een externe ronde te lopen langs de weg en parkeervakken.

10. Sluiting: De feestzaal “De Gouden Fee”, alsmede daartoe behorende ruimtes, dient uiterlijk conform het tijdstip op het contract, leeg te zijn. Zowel alle personen alsmede bijbehorende goederen dienen voor afgesproken tijdstip het pand te verlaten. Genoemd tijdig vertrek geldt zowel voor huurders, zijn of haar gasten en bezoekers alsmede door hem of haar ingeschakelde derden.

11. Toepassing: Gasten kunnen worden gewezen op de huisregels van Zaal “De Gouden Fee”, zowel binnen alsmede buiten het gebouw , door de beveiliger of door het personeel. Hiervoor wordt het begrip van de huurder en zijn of haar gasten gevraagd en zo nodig de medewerking.

Bij overtreding van een van de huisregels wordt u de toegang ontzegd dan wel gesommeerd het pand te verlaten. In het geval hier geen gehoor aan wordt gegeven wordt de politie ingeschakeld.

De Directie van Feestzaal De Gouden Fee

H. Nokhai