Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. De huurprijs is inclusief gebruik van alle beschikbare inboedel, exclusief Geluidsinstallatie.

1a. Huurder gebruikt het gehuurde uitsluitend waarvoor hij het heeft gehuurd. Huurder zal in het gehuurde geen handelingen verrichten welke in strijd zijn met de wet.

2. De reservering is pas definitief na het betalen van het borgsom/aanbetaling van tenminste €300,-. Waarvan €300 euro weer terugbetaald wordt als de zaal weer in dezelfde staat wordt achtergelaten.

3. De huursom moet uiterlijk 30 dagen voor de huurdatum worden voldaan, per bank of contant. Indien hier niet aan wordt voldaan kan de toegang geweigerd worden en uw borg/aanbetaling wordt dan niet terugbetaald.

4. Huur van de zaal is mogelijk vanaf 07.00 uur in diverse dagdelen doordeweeks tot 01:00 uur en in het weekend tot 02:00 uur. Verlenging van de huur tijd is niet mogelijk.

5. Vervroegde ingang van de huur tijd is mogelijk, hier zijn extra kosten aan verbonden voor de voorwaarden neem contact op met de verhuurder.

5a. Verhuurder zorgt ervoor dat de huurder de zaal tijdig tot zijn beschikking heeft. Oplevering van het gehuurde dient door de huurder correct en op het afgesproken tijdstip te geschieden. Bij het niet op tijd verlaten van de zaal op het afgesproken tijdstip ben u uw waarborgsom volledig kwijt aan “De Gouden Fee ” . Einde van de huur tijd houdt in dat de zaal op dat tijdstip volledig dient te zijn ontruimd en door een ieder is verlaten.

6. Huurder dient vuilniszakken handdoeken zelf mee te nemen.

7. Het is verboden zonder overleg: – doeken te verhangen of af te nemen – geëxposeerd materieel te verhangen of te verwijderen.

8. Het gebruik van confetti en andere feest strooigoed is niet toegestaan, bij toepassing wordt 100,- euro ingehouden op uw borg/aanbetaling. Het gebruik van spijkers c.q. punaises is niet toegestaan.

9. Er mogen versieringen worden aangebracht, maar alleen in overleg met het aanwezige personeel. Versieringen moeten voldoen aan de brandweereisen! Het ophangen van zaken die niet aan de NEN voorwaarden voldoen.

10. Meegebrachte etenswaren en drinken mogen niet tegen betaling aangeboden worden. Alsmede andere goederen.

11. Het is verboden alcohol te schenken aan gasten onder de 18 jaar, hier houden wij streng controle op.

12. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade t.o.v. het Zaal “De Gouden Fee” en derden, veroorzaakt door haar en haar bezoekers.

13. Annulering van een reservering wordt de borg/aanbetaling niet meer terugbetaald en bij annulering minder dan 30 dagen voor de huurdatum, blijft de gehele huursom verschuldigd.

14a. Verschuiving van het evenement/feest is mogelijk maar alleen onder de navolgende voorwaarden:

a. Een ouder of kind van degene wiens evenement/feest wordt gevierd is overleden

b. Bewijs van overlijden overleggen door de gemeente afgegeven akte van overlijden.

c. De nieuwe datum van evenement/feest ligt niet meer dan een jaar verder dan de datum van overlijden.

15. De huurder is verplicht om geluidsinstallatie van “De Gouden Fee” te huren.

16. Het is ten strengste verboden om eten op te warmen of te koken met een open vuur bron zoals gaspit met gasfles.

17. Het is ten strengste verboden om te roken in het pand, roken mag alleen buiten voor de deur.

18. De algemene brandweervoorschriften zijn van toepassing en wij willen u erop wijzen dat de nooduitgangen te allen tijde vrijgehouden dienen te blijven.

De Directie van Feestzaal De Gouden Fee

H. Nokhai